akaneSolar × KOMIYAMIYAKO

PHASE 01

PHASE 02

PHASE 03

PHASE 04


PHASE 05

PHASE 06

EXTRA

Model / Logo Design   akaneSolar

 

TAMRON 35-150mm F2-2.8 (Model A058) 

Special Thanks/ PASHA STYLE & TAMRON

 

-然-   ©︎KOMIYAMIYAKO